การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุนในโรงงาน

เครื่องจักรหมุน คือเครื่องจักรที่มีชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง เกิดการเคลื่อนที่ รอบจุดใดจุดหนึ่งในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง • ได้แก่ ปั๊ม เทอร์ไบน์เครื่องซักผ้า มอเตอร์ เป็นต้น การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องหรือรุนแรง สามารถทำให้เครื่องจักรเกิด ความเสียหายได้

สาเหตุที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

  • ออกแบบสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรไม่ได้มาตรฐาน เช่น น้ำหนักของ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไม่เท่ากัน ระยะการจัดวางและ ความหนาของชิ้นส่วน ไม่เท่ากัน เครื่องจักรไม่ได้สมดุล
  • การบิดงอเสียรูปทรงของชิ้นส่วนเนื่องจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน
  • การเกาะตัวของวัตถุดิบที่ไม่ต้องการบนชิ้นส่วนของเครื่องจักร ทำให้เกิดความไม่สมดุล (Unbalance)
  • ความไม่ได้ศูนย์ (Misalignment) ระหว่างเพลาของเครื่องจักร หมุน หรือเพลาของต้นกำลังกับเพลาของเครื่องจักรหมุน
  • การหลุดหลวมของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรหมุน
  • แท่นเครื่องหรือจุดจับยึดของเครื่องจักรไม่แน่นหรือไม่แข็งแรง
error: Content is protected !!