การเทส หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า

การเทส Butterfly Upvc valve ติดหัวขับ

การเทส วาล์วผีเสื้อ กับหัวขับไฟฟ้า

การเทส วาล์วผีเสื้อ ติดหัวขับลม

การเทสบอลวาล์ว Upvc ติดหัวขับไฟฟ้า ติดโซดินอยวาล์ว

การเทสบอลวาล์ว+หัวขับ เปิดทุกทุก 5 วินาที ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง

error: Content is protected !!