รู้จักการเลือกใช้ Flow meter

 วิธีการเลือก Flow Meter แบบง่ายๆ โดยการเลือกใช้นั้น เราจำเป็นต้องรู้ถึงเรื่องชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับของไหลประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

  • การวัดอัตราการไหลของปริมาตร 
  • การวัดอัตราการไหลของมวล 
  • การเลือกประเภทของ Flow Meter กับของไหลประเภทต่างๆ

วิธีเลือกใช้งาน Flow Meter แบบง่ายๆ ใครก็เลือกได้

เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ตัวเครื่องมือวัดอัตราการไหล เราสามารถดูค่าในตารางด้านล่างเพื่อหาชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับของไหลประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

การวัดอัตราการไหลของปริมาตร (Volumetric flow rate)

การวัดอัตราการไหลของมวล (mass flow rate)

การเลือกประเภทของ Flow Meter กับของไหลประเภทต่างๆ

error: Content is protected !!