การเชื่อมต่อแบบแปลน ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่น

1. สำหรับข้อต่อยาง ด้านหน้ายางรอยต่อที่ทำหน้าที่เป็นปะเก็น ที่มีความยืดหยุ่นของยางอาจทำให้หน้าสัมผัสของข้อต่อยางเสียหายได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าแปลนที่นำมาประกบนั้น ๆด้วย ตรวจสอบรูปร่างหน้าแปลนที่จะประกบด้วยดังรูปด้านล่าง

 

 

การเชื่อมต่อกับหน้าแปลนคอเชื่อม (ชนิดหน้าแปลนความดันสูง)

เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของตัวยางและหน้าแปลนนั้นกว้างเกือบเท่ากันและแรงดันต่อการกดเพียงพอต่อยาง

 

 

ในกรณีที่หน้าแปลนเป็น แบบ Tongue and groove ไม่ควรใช้เพราะมีข้อบกพร่องที่จะทำให้การประกบเสียหายได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่สัมผัสน้อยเกินไป ของการจับยึดกับหน้ายางและแรงกดต่อพื้นทีจะสูงขึ้น

 

 

ในกรณีที่เป็นหน้าแปลนแบบ slip on, ตรงจุดที่มีลูกศรชี้ ควรจะเป็นแบบเรียบ ไม่มีส่วนแหลมคม เป็นร่องหรือ ควรจะมีปะเก็น,  อื่น ๆ ใช้ร่วมกันกับ ข้อต่อยาง เพื่อไม่ให้ หน้ายางของ ข้อต่อยางเสียหาย อันเนื่องมาจาก ด้านสัมผัสของท่อไม่เรียบ

2. ติดตั้งน๊อต และ สลักเกลียว ให้ติดตั้งจากด้านในของข้อต่อยางและขันน็อตที่ด้านของหน้าแปลนของท่อ และจะปลอดภัยมากขึ้นหากมีแหวนสปริงจะช่วยป้องกันการหลุดออกของสลักเกลียว ในกรณีที่เป็นสลักเกลียวแบบเกลียวตลอด ให้สังเกตขอบของสลักเกลียวไม่ให้ยื่นออกมากระทบด้านข้างของข้อต่อยางเพราะจะทำให้ตัวยางเสียหายได้

3. ขันสลักเกลียวให้แน่นขึ้น ในแนวทแยงมุม อ้างถึงตารางต่อไปนี้เกี่ยวกับ ระยะห่างหลังจากขันสลักเกลียวสำหรับข้อต่อยางแล้ว การติดตั้งผิดปกติเช่นการขันสลักเกลียวที่ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อต่อยางได้

4) ระหว่าง การทำงานของเครื่องสูบน้ำหลังจากการติดตั้งข้อต่อยางแล้ว สลักเกลียวอาจจะคลายตัวออกเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบ ในกรณีนี้ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งแม้ในแนวเส้นทแยงมุม

error: Content is protected !!