ทำความรู้จักหน้าแปลน JIS10K

หน้าแปลนมาตรฐาน JIS คือ? ขนาด และการทนต่อแรงดันและอุณหภูมิ (pressure and temperature rating)

หน้าแปลน JIS เป็นมาตรฐานที่วางระบบโดยสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย นอกจากอุตสาหกรรมหน้าแปลนแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมเหล็กเส้นหรือแม้กระทั่งปั้มน้ำ ยังถูกกำหนดโดยใช้มาตรฐาน JIS ในประเทศไทยด้วย

คำว่า JIS มีชื่อเต็มว่า “Japanese Institute of Standard” แปลเป็นไทยคือ “สถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น” เป็นมาตรฐานที่ถูกใช้สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกดำเนินการโดยคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards Committee – JISC) และได้รับการเผยแพร่โดยองค์กรมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Standards Association – JSA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1945 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและให้ความรู้แก่สาธารณะในด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ในอุตสาหกรรมหน้าแปลน สถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) จะเป็นผู้รับรองและกำหนดมาตรฐาน โดยการรับรองจะให้อยู่ในโหมดหรือโค้ด (code) มาตรฐาน JIS B2220 ซึ่งโค้ดนี้จะครอบคลุมทั้งขนาด ชนิดและการทนแรงดันของหน้าแปลน JIS รวมไปถึงระบุการเลือกสลักเกลียวเชื่อมต่อหน้าแปลน (bolt flange) ด้วย

หน้าแปลน JIS จะแบ่งย่านความดันออกเป็น 8 ชนิด คือ JIS 2K, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, และ JIS 63K โดยตัวเลขจะหมายถึงความทนทานต่อแรงดันในหน่วย kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 2K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 2 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 5K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 5 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 10K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 10 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 16K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 16 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 20K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 20 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 30K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 30 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 40K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 40 kgf/cm2 หรือ BAR

– JIS 63K คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 63 kgf/cm2 หรือ BAR

Carbon Steel FlangesPressure Ratings vsTemperature คือความทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิ

error: Content is protected !!