BUTTERFLY VALVE

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ BFV-1024x450.jpg

BUTTERFLY VALVE คืออะไร เหมาะกับงานอะไร หาคำตอบได้ที่นี่

BUTTERFLY VALVE (วาล์วปีกผีเสื้อ) เหมาะสําหรับอุณหภูมิและความดันต่ำไปจนถึงอุณหภูมิและความดันสูงข้ึนอยู่กับ การเลือกวัสดุตัวถัง แผ่นวาล์วและแหวนรับ มีความดันตกน้อย ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย น้ําหนักเบา เปิดปิดได้เร็ว เพียงหมุน 1/4รอบ ใช้ปรับอัตราการไหลได้ ปิดได้สนิทสําหรับแบบที่ใช้แหวนรองนิ่ม แต่มีข้อเสียคือมีความดัน ตกน้อยทําให้การปรับอัตราการไหลจํากัดในช่วง 30 – 80 องศาของมุมแผ่นวาล์ว ต้องระวังเรื่องการกระแทก ของนํ้าและการเกิดขีดจํากัดอัตราการไหล (Chock flow) แผ่นวาล์วหมุนโดยไม่มีการบังคับการไหลจึงมี ผลกระทบจากการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulence) ต้องเลือกตําแหน่งการติดต้ัง 4–6 เท่าของขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางท่อจากตําแหน่งที่เกิดการไหลปั่นป่วนเช่นทางออกเครื่อองสูบน้ํา ข้องอ หรือสามทาง และ เมื่อใช้กับอุปกรณ์ควบคุม (Actuator) จะต้องใช้แรงหมุนมากกว่า

เหมาะสําหรับงานน้ํา ระบายความร้อน อากาศ ก๊าซ ระบบดับเพลิง ระบบ สูญญากาศ เคมีอาหาร การผลิตยา ของไหลที่มีสิ่งแขวนลอยจำนวนไม่มาก งานท่ีมีการกัดกร่อนต้องเป็นแบบท่ีมีเคลือบตัวถัง และแผ่นวาล์ว งานที่ปรับอัตราการไหลที่ต้องมีความดันตกน้อยเช่นน้ําระบายความร้อนและอากาศอัด เป็นต้น

1. WAFER TYPE ถอดวาล์วออกได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถปิดของไหล ด้านใดด้านหนึ่งได้
2. LUG TYPE สามารถถอดท่อด้านหนึ่ง แต่วาล์วยังสามารถปิดกั้นของไหลทางอีกด้านหนึ่งของท่อได้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Screen-Shot-2564-06-15-at-11.13.02.png

ข้อดีของวาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve)

ข้อเสียของวาล์วผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE)

วาล์วประเภทนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางเกษตรกรรม ส่งน้ำ ชลประทาน ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น และเป็นที่รู้จักกันดีในวงการช่าง

วิธีการติดตั้ง BUTTERFLY VALVE

การขับเคลื่อนวาล์วหรือการเปิดปิดวาล์ว สามารถแยกออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

1. Manual Operated valve หรือวาล์วที่เปิดปิดด้วยมือ ประกอบไปด้วย
1.1 Lever Operated valve : เป็นวาล์วที่เปิดปิดด้วยด้ามโยก วาล์วลักษณะนี้จะมีด้ามโยกต่อเข้าโดยตรงกับตัววาล์ว โดยทั่วไปแล้ว จะสามารถปรับการไหลของของเหลวได้ 10 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 10 องศา เราสามารถใช้การเปิดปิดด้วยด้ามโยกกับวาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ที่มีขนาดเล็ก จนถึงขนาด 12 นิ้ว
1.2 Handwheel operated valve (with gearbox) : เป็นวาล์วที่มีพวงมาลัยและชุดเกียร์ทดต่อเข้ากับก้านวาล์ว ช่วยให้ออกแรงในการเปิดปิดวาล์วน้อยลง เบาลง และลดการเกิด Water Hammer หรือน้ำกระแทก เหมาะกับวาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ที่มีขนาดใหญ่
ย่อหน้า

2. Actuator Operated valve หรือวาล์วที่เปิดปิดด้วยการใช้หัวขับวาล์ว แบ่งออกเป็น
2.1 Pneumatic actuator หรือ หัวขับลม การเปิดปิดวาล์วด้วยหัวขับลม (pneumatic actuator for butterfly valve)เป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาไม่แพง
2.2 Electric Actuator หรือ หัวขับไฟฟ้า เป็นการเปิดปิดวาล์วโดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หัวขับไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าหัวขับวาล์วแบบหัวขับลม(pneumatic actuator

error: Content is protected !!