CHECK VALVE หรือวาล์วกันกลับมีกี่ประเภท ?


SWING CHECK VALVE

วาล์วกันกลับแบบ Swing ความดันตกคร่อมของวาล์วกันกลับแบบ Swing จะมีค่าต่ำกว่า DISCO เพราะวาล์วเปิดกว้าง และกีดขวางการไหลน้อยกว่า คือมีมุมการเปิดอยู่ประมาณ 600 -700 แต่ยังมี Pressure drop มากกว่าแบบ Dual plate

DISCO CHECK VALVE

วาล์วกันกลับแบบ DISCO ความดันตกคร่อมของวาล์วกันกลับแบบ DISCO นี้จะมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 ประเภท เพราะ DISCO มีลักษณะกีดขวางการไหลมากกว่าประเภทอื่น ดังนั้นจึงมักไม่ผลิตวาล์วชนิดนี้เกิดขนาด 8 นิ้ว เพราะ Pressure drop จะเริ่มมีค่าสูงเกินไป โดย Pressure drop ของวาล์วจะมีค่าแตกต่างกันตามความแข็งของสปริงด้วย

DUAL PLATE CHECK VALVE

วาล์วกันกลับแบบ Dual plate ความดันตกคร่อมของวาล์วกันกลับแบบ Dual plate จะมีค่าต่ำที่สุด เพราะ วาล์วเปิดและกีดขวางการไหลน้อยมาก คือมีมุมเปิดแต่ละข้างประมาณ 80

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ P1-8-1024x683.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ P2-9-1024x1024.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ P3-7-1024x1024.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ P4-7-1024x1024.jpg
error: Content is protected !!