GLOBE VALVE ควรเลือกใช้แบบไหน

การเลือกใช้ GLOBE VALVE ก็เป็นอีก ปัญหาหนึ่ง ของวิศวกรหลายหลายท่าน ดังนั้นวันนี้ เราจะมาสรุปให้ฟังกับคะว่า GLOBE VALVE 2 แบบ ต่างกันอย่างไร

ซึ่งมีความแตกต่างเพียงจุดเดียวคือ การกันรั่วที่ก้านวาล์ว (stem) ด้วยการออกแบบให้มี seal ที่เป็นโลหะ bellow เชื่อมต่อกับก้านวาล์ว แทนที่ในส่วนที่เป็น stuffing box ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น packing seal รัดประกบอยู่ที่ก้านวาล์ว สามารถพิจารณาเลือกการใช้งานได้ตามคุณสมบัติดังนี้

error: Content is protected !!