PNEUMATIC ACTUATOR

หัวขับวาล์ว ACTUATOR สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. หัวขับวาล์วแบบใช้มือ เปิด/ปิด (Manual Actuator)

เป็นหัวขับที่มีก้านหรือพวงมาลัยต่อเข้ากับวาล์วเพื่อให้ควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยมือโดยใช้แรงน้อยกว่าการเปิดปิดกับตัววาล์วโดยตรง เหมาะสำหรับวาล์วที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และไม่ต้องการใช้ความรวดเร็วในการเปิดปิดวาล์ว

2. หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ/หัวขับลม (Pneumatic Actuator)

เป็นหัวขับวาล์วที่ใช้แรงดันอากาศเป็นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเปิดปิดของวาล์ว เหมาะที่จะใช้กับชนิดของวาล์วที่มีองศาการเปิด/ปิด 0-90 องศา หรือ Quarter –Turn วาล์ว หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ (Pneumatic Actuator)นี้ อาจมีการติดตั้งสปริงร่วมด้วย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศ หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ (Pneumatic Actuator)จะเริ่มทำงานสั่งการให้เปิดหรือปิดวาล์วได้ เป็นต้น

หัวขับลม (Pneumatic Actuator) ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

2.1.Double Acting pneumatic actuator

หัวขับประเภทนี้จะไม่มีการทำงานได้ถ้าหากไม่มีแรงดันอากาศจ่ายเข้าไปในหัวขับ ซึ่งหากระบบจ่ายแรงดันอากาศผิดพลาดหัวขับจะอยู่ในตำแหน่งล่าสุดของการทำงาน

2.2.Single Acting pneumatic actuator

หัวขับประเภทนี้จะมีสปริงภายในลูกสูบซึ่งจะสามารถตั้งให้ปิด/เปิดวาล์วกลับไปทิศทางที่ต้องการได้ โดยใช้แรงดันลมสั่งการทำงานเพียงทิศทางเดียวเมื่อระบบแรงดันอากาศผิดพลาด ซึ่งเรียกว่า Air failure safe หัวขับลมจะสามารถปิด/เปิด วาล์วได้ด้วยสปริงที่อยู่ด้านในโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันลม

3. หัวขับวาล์วแบบไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับวาล์วประเภทนี้จะใช้ไฟฟ้าสั่งการมอเตอร์ให้หมุนชุดเกียร์ภายในเพื่อควบคุมการเปิด/ปิดวาล์ว เหมาะกับวาล์วที่มีรอบการทำงานที่มาก อย่างเช่น Gate Valve, ประตูน้ำ, หรือวาล์วประเภท Multi Turn ซึ่งการทำงานจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนเหมือนหัวขับวาล์วประเภทอื่น อีกทั้งยังมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก และชุดหัวขับวาล์วยังสามารถใส่ชุดคำสั่งต่างๆได้อีกมากมาย พร้อมทั้งมีหน้าจอแสดงผลบอกสถานะต่างๆได้อีกด้วย และยังสะอาดเนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของของเหลวอย่างน้ำมัน จึงลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

หัวขับไฟฟ้ายังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

4. หัวขับวาล์วแบบไฮดรอลิค (Hydraulic Actuator)

เป็นหัวขับวาล์วที่จะเปลี่ยนแรงดันของของเหลวให้สั่งการทำงานเปิดปิดวาล์วได้ ส่วนใหญ่แล้วหัวขับประเภทนี้จะใช้ในการควบคุมความปลอดภัยในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ หัวขับวาล์วจะช่วยให้สามารถเปิดหรือปิดวาล์วได้ทันท่วงที

5. หัวขับวาล์วแบบสปริง (Spring-based Actuator)

หัวขับชนิดนี้เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงานขึ้น หรือเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง หัวขับวาล์วแบบสปริงจะปล่อยสปริงออกทันทีเพื่อเปิด/ปิดวาล์ว หัวขับลักษณะนี้จะสามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียว เช่น ในกรณีฉุกเฉิน มีข้อดีคือ หัวขับวาล์วประเภทนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานเปิดปิดวาล์ว สามารถทำงานได้โดยการใช้เพียงแบตเตอรี่เท่านั้นหรือเริ่มการทำงานเมื่อมีเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

error: Content is protected !!