SAFETY VALVE

ทำไมในระบบจำเป็นต้องติดตั้ง Safety Valve

Safety valve มีหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินในระบบโดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในระบบ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย

สาเหตุที่อาจจะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นในระบบ

  • ความดันส่วนเกินที่เกิดจากการขยายตัวทางความร้อน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากความร้อนในระบบหรือจากการแผ่รังสี ทำให้เกิดการขยายทางความร้อน ส่งผลให้ความดันเพิ่มขึ้นเกินจากค่าที่กำหนด จึงต้องมี safety valve เพื่อระบายความดันส่วนเกิน
  • ความล้มเหลวทางกล แรงดันไฟฟ้าและความดันตกคร่อมที่อุปกรณ์ควบคุม เช่น วาล์วควบคุม เมื่อมีการปิด หรือหรี่วาล์วจะทำให้ความดันในระบบเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมี safety valve เพื่อระบายแรงดันส่วนเกิน
  • แรงดันส่วนเกินในระบบที่มีปฎิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยาคลายความร้อนและการก่อตัวของแก๊ส ทำให้เกิดการคายพลังงานตามปฎิกิริยาเคมี ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ความดันเพิ่มขึ้น จึงต้องติดตั้ง safety valve เพื่อระบายความดันส่วนเกิน
error: Content is protected !!