FLEXIBLE

FLEXIBLE HOSE

ท่อเฟล็กซ์สำหรับงานในอุตสาหกรรม             มีลักษณะที่เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่น มีหัวท้ายเป็นข้อต่อกับงานต่างๆ นิยมนำไปใช้งานในระบบการลำเลียง ระบบปรับอากาศ ระบบแอร์ ระบบดูดควัน และการนำไปเป็นท่อสำหรับลำเลียงของเหลวประเภทต่างๆ เช่น น้ำ แก็ส น้ำมัน สารเคมี เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้ เนื่อง …

FLEXIBLE HOSE Read More »

ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่นในโรงงาน

                ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่นได้รับการยอมรับมายาวนาน เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของท่อขณะใช้งาน และป้องกันท่อแตกจากการขยายตัวและหดตัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับ จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาวิศวกร  ผู้รับเหมาทางเครื่องกล นักออกแบบอุปกรณ์ความดัน วิศวกรโรงงาน  และบริษัท รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร  เป็นต้น         Exp …

ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่นในโรงงาน Read More »

ข้ออ่อนสเตนเลส FLEXIBLE STAINLESS HOSE

ปัญหาที่พบมาก…จากผลกระทบที่อุณหภูมิของท่อที่สูงขึ้น การรับแรงกระทำต่อท่อที่มากเกิน ความล้าของวัสดุของท่อ ระยะเวลาที่ท่อติดตั้งมานาน และปัญหาที่ต้องการบำรุงรักษาท่อที่เกิดเร็วขึ้น สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการใช้ข้อต่ออ่อนสเตนเลสและข้อต่อสแตนเลสรองรับการยืดหดตัวของ TAFV (TOKLAI ASIA FITTING AND VALVE)  ข้อต่อส …

ข้ออ่อนสเตนเลส FLEXIBLE STAINLESS HOSE Read More »

error: Content is protected !!