Pneumatic actuator UPVC Valdus

หัวขับลม (Pneumatic Actuator)

หัวขับลม (Pneumatic Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด-ปิด valve ประเภทต่างๆ เช่น Butterfly Valve , Ball Valve ซึ่งหัวขับลมจะต้องมีแรงดันลมเป็นต้นกำลังในการทำงาน หัวขับลมจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ Single Acting (Spring Return) และ Double Acting  การเลือกใช้งานหัวขับลมแต่ละลักษณะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งาน ว่าต้องการใช้งานเปิด-ปิด ในลักษณะใด 

Single Acting (Spring Return) มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าหัวขับ หัวขับจะเปลี่ยนสถานะ เช่น จากปกติปิดอยู่ก็จะเปิดออกเมื่อมีการจ่ายลม แต่หากหยุดจ่ายลมเข้าหัวขับ ภายในหัวขับจะมี Spring ดันกลับให้มีการปิดทันที         

Double Acting มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนสถานะ แล้วสถานะของ valve จะค้างไว้เป็นสถานะล่าสุด หากเราต้องการเปลี่ยนสถานะกลับจะต้องจ่ายลมเข้าอีกครั้งหนึ่งข้อดีของหัวขับลม OMAL – ผิวกระบอกสูบ ทนต่อการกัดกร่อน – ตัว Shaft ทำจาก Stainless Steel ทนต่อการกัดกร่อนสูง – ผิวภายนอกทำจาก Aluminium ทนต่อการกัดกร่อน – อุปกรณ์ภายในทนต่อการกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อม – สามารถกันน้ำได้  

หัวขับลมเป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด pneumatic actuator (หัวขับลม) ถูกนำมาใช้กับวาล์วแบบ quarter turn (หมุนเปิดปิดได้ในระยะ 90 องศา) เช่น บอลวาล์ว (Ball Valve) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ฯลฯ วาล์วที่ต้องการการใช้หัวขับลม/หัวขับนิวแมติก (pneumatic actuator) มักเป็นวาล์วที่ต้องการการเปิดปิดแบบรวดเร็ว นิยมใช้ในโรงงาน เช่น ต้องการปิดวาล์วพร้อมกัน 10 ตัว หรือตามปั๊มน้ำมัน ในส่วนของหัวจ่ายน้ำมัน ในแง่ของการทำงานนั้น นอกจากการเปิดสุด ปิดสุดแล้ว ยังสามารถกำหนดองศาในการเปิดหรือปิดได้อีกด้วย 

error: Content is protected !!