ข้ออ่อนสเตนเลส FLEXIBLE STAINLESS HOSE

ปัญหาที่พบมาก…จากผลกระทบที่อุณหภูมิของท่อที่สูงขึ้น การรับแรงกระทำต่อท่อที่มากเกิน ความล้าของวัสดุของท่อ ระยะเวลาที่ท่อติดตั้งมานาน และปัญหาที่ต้องการบำรุงรักษาท่อที่เกิดเร็วขึ้น สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการใช้ข้อต่ออ่อนสเตนเลสและข้อต่อสแตนเลสรองรับการยืดหดตัวของ TAFV (TOKLAI ASIA FITTING AND VALVE)  ข้อต่อส …

ข้ออ่อนสเตนเลส FLEXIBLE STAINLESS HOSE Read More »