เมื่อ Control Valve ไม่ทำงาน ต้องทำอย่างไร ??

           Control Valve (คอนโทรลวาล์ว) ถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย (Final Control Element) ที่รับคำสั่งสัญญาณควบคุมมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ (Controller) ในการควบคุมอัตราการไหลของของไหลในกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามการควบคุม แต่เมื่อคอนโทรลวาล์วของเรานั้นไม่ทำงาน หรือมีความผิดปกติ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุได้ดังนี้

ระบบลม (Instrument Air)

        ตรวจสอบความดันของไลน์ท่อลมที่ใช้ในงานเครื่องมือวัด หรือ Instrument Air ว่ามีความดันเพียงพอ หรือมาในระดับความดันที่ปกติใช้งานอยู่เดิม

Regulator

       ตรวจสอบความดันลมที่ออกจาก Regulator สังเกตุจากตัวเกจวัดความดัน ว่ามีความดันลมออกมาเพียงพอหรือความดันปกติจากการใช้งานหรือไม่   

Tube and Fitting

       ตรวจสอบถึงการรั่วซึมของท่อและข้อต่อต่างๆ ในการงานลม Instrument Air เพราะหากมีการรั่วซึม อาจจะทำให้ความดันมีความผิดปกติหรือไม่เพียงพอ

Actuator

      ตรวจสอบถึงการรั่วซึมของหัวขับ Actuator อาจจะเกิดจากแผ่นไดอะแฟรมหรือซีลภายในตัว Actuator ขาด ทำให้ความดันลมไม่มีพอที่จะส่งแรงในการเปิด – ปิด วาล์ว

Positioner

       ตรวจสอบถึงระบบสัญญาณไฟฟ้า ที่เป็นคำสั่งมาสั่งตัวคอนโทรลวาล์ว เช่นวัดค่าแรงดันไฟฟ้าว่ามาปกติหรือไม่ หรือหากสามารถหยุดกระบวนการได้ อาจจะทำการวัดกระแส หรือทำการ Simulate สัญญาณสั่งที่ตัว Positioner เพื่อเช็คระยะการเปิด-ปิด ของวาล์ว ว่าถูกต้องหรือไม่
error: Content is protected !!