Y-STRAINER UPVC VALVE

UPVC VALVE (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวาล์วสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม, ในระบบน้ำดี น้ำเสียและเคมีภัณฑ์ และงานรับแรงดันสูง ** จำหน่ายเฉพาะมาตรฐาน Sch.80 ซึ่งเป็นวาล์วสีเทาเข้ม (Dark Grey) Brand Valdus นำเข้าขจากประเทศอิตาลีโดยตรง

คุณสมบัติของวาล์ว UPVC  

1. ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายๆ ประเภท 

2. มีความเหนียวกว่า PVC จึงทำให้ทนทาน รับแรงดัน แรงกระแทกได้ดี 

3. ใช้งานที่อุณหภูมิ 0 °C – 60 °C ( 32 °F –140 °F ) มาตรฐาน ASTM D-1785 / ISO9001 : 2008

error: Content is protected !!