BALL FLOAT STEAM TRAP

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SBF-1024x333.jpg

อุปกรณ์ดักไอนํ้าแบบลูกลอย(Float & Thermostatic Steam Trap)

     อุปกรณ์ดักไอนํ้าแบบลูกลอย มักจะรวมเอาหลักการทำ งานของอุปกรณ์ดักไอนํ้า 2 อย่างเข้าด้วยกัน คืออุณหภูมิ (แบบเทอร์โมสแตติกส์) และความหนาแน่น(แบบลูกลอย) การทำงานของอุปกรณ์ดักไอน้ำเป็นไปอย่างง่ายๆคือ วาล์ว ถูกติดเข้ากับกลไกของลูกลอย เมื่อมีคอนเดนเสทไหลเข้ามาทำ ให้ลูกลอยลอยสูงขึ้นตามระดับของคอนเดนเสทเป็นผลทำให้ วาล์ว เปิด เกิดการระบายคอนเดนเสท และเมื่อระดับของคอนเดนเสทในตัวอุปกรณ์ดักไอน้ำ แบบนี้ลดลงลูกลอยลดตำ่ลงเป็นผลให้วาล์วค่อยๆหรี่ลง

อุปกรณ์ดักไอนํ้าแบบลูกลอย ทำงานอย่างไร มีข้อดีอย่างไร มาหาคำตอบได้ที่นี่คะ

คอนเดนเซทเข้าสู่แทร็ปทำให้ลูกบอลลอยขึ้นโดยลูกบอลจะต่อเข้ากับก้านวาล์วเพื่อทำหน้าที่ปิดเปิด นอกจากนี้ส่วนใหญ่แทร็ปจะติดตั้ง Air vent ไว้ภายในด้วยเพื่อป้องกันปัญหา Air lock ทำให้คอนเดนเซทไม่สามารถไหลเข้าสู่แทร็ปได้ ถ้าวาล์วด้านล่างอุดตันตัว Air vent ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแทร็ปได้เช่นเดียวกัน นอกจากที่กล่าวมาในบางรุ่นจะมี Steam lock release (SLR) เข้ามาติดตั้งแทน Air vent เพื่อป้องกันการเกิด steam lock และ Air lock คือเมือไอน้ำหรืออากาศเข้าสู่แทร็ปน้ำจะไม่สามารถไหลเข้ามาได้ ในบางครั้งอาจติดตั้งวาล์ว by pass ไว้แทน SLR ก็ได้โดยวาล์วจะเปิดเล็กน้อยเพื่อระบายไอน้ำหรืออากาศที่ค้างอยู่ภายใน

ข้อดีของอุปกรณ์ดักไอนํ้าแบบลูกลอย(Float & Thermostatic Steam Trap)

ข้อดีของแทร็ปคือเป็นการระบายอย่างต่อเนื่อง อัตราการไหลสูง ข้อเสียอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับบอลได้เนื่องจากการกระแทกของนอกจากนี้การเปิดปิดที่กระทำต่อหน้าวาล์วเกิดจากแรงสองแรงได้แก่แรงดันไอภายในระบบ และแรงกดที่เกิดจากก้านวาล์วถ้าขณะเปิดแรงจากก้านวาล์วน้อยกว่าแรงดันไอจะทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าวาล์วได้นั้นเป็นสาเหตุที่เมื่อระบบรับแรงดันเพิ่มขึ้นขนาดของรูระบายละเล็กลง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แบบลูกลอย.jpg

เนื่องจากการทำงานของ Float trap เป็นการระบายอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำจะท่วมรูระบายเสมอดังนั้นจึ่งมั่นใจได้ว่าไอน้ำจะไม่สามารถรั่วออกจากระบบได้ สำหรับในบางรุ่นอาจมีการติดตั้ง Air vent ที่ส่วนบนของแทร็ปเพื่อทำหน้าที่ระบายอากาศออกจากแทร็บซึ่งก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการรั่วของไอน้ำได้เช่นเดียวกัน

error: Content is protected !!